CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN AN SƠN
Tất cả
Khuyến mãi
Bán chạy
Mới
AK1.5 (1.5mm2 - 15A)

AK1.5 (1.5mm2 - 15A)

Giá:
7,500 đ
 
AK2.5 (2.5mm2 - 20A)

AK2.5 (2.5mm2 - 20A)

Giá:
6,700 đ
 
AK4 (4mm2 - 25A)

AK4 (4mm2 - 25A)

Giá:
10,500 đ
 
AK6 (6mm2 - 35A)

AK6 (6mm2 - 35A)

Giá:
16,500 đ
 
AK10 (10mm2 - 51A)

AK10 (10mm2 - 51A)

Giá:
27,000 đ
 
AK1.5-PE (1.5mm2)

AK1.5-PE (1.5mm2)

Giá:
18,000 đ
 
AK2.5-PE (2.5mm2)

AK2.5-PE (2.5mm2)

Giá:
17,700 đ
 
AK4-PE (4mm2)

AK4-PE (4mm2)

Giá:
25,300 đ
 
AK6-PE (6mm2)

AK6-PE (6mm2)

Giá:
49,000 đ
 
AKK1.5 (1.5mm2 - 15A)

AKK1.5 (1.5mm2 - 15A)

Giá:
16,200 đ
 
AKK2.5 (2.5mm2 - 20A)

AKK2.5 (2.5mm2 - 20A)

Giá:
16,800 đ
 
AKK4 (4mm2 - 25A)

AKK4 (4mm2 - 25A)

Giá:
23,000 đ
 
AK16 (16mm2 - 66A)

AK16 (16mm2 - 66A)

Giá:
42,900 đ
 
AK35 (35mm2 - 105A)

AK35 (35mm2 - 105A)

Giá:
104,000 đ
 
AK4-TR (4mm2 - 23A)

AK4-TR (4mm2 - 23A)

Giá: Call
 
AK4-TN (4mm2 - 25A)

AK4-TN (4mm2 - 25A)

Giá: Call