CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN AN SƠN
Tất cả
Khuyến mãi
Bán chạy
Mới
DK2.5N (2.5mm2 - 20A)

DK2.5N (2.5mm2 - 20A)

Giá:
5,100 đ
 
DK4N (4mm2 - 30A)

DK4N (4mm2 - 30A)

Giá:
6,400 đ
 
DK6N (6mm2 - 50A)

DK6N (6mm2 - 50A)

Giá:
11,500 đ
 
DK10N (10mm2 - 60A)

DK10N (10mm2 - 60A)

Giá:
13,000 đ
 
DK16H

DK16H

Giá: Call
 
DK16N (16mm2 - 100A)

DK16N (16mm2 - 100A)

Giá:
23,700 đ
 
DK2.5N-PE (2.5mm2 -600V)

DK2.5N-PE (2.5mm2 -600V)

Giá:
17,500 đ
 
DK4N-PE (4mm2)

DK4N-PE (4mm2)

Giá:
19,000 đ
 
DK6N-PE (6mm2)

DK6N-PE (6mm2)

Giá:
40,000 đ
 
DK10N-PE (10mm2)

DK10N-PE (10mm2)

Giá:
48,600 đ
 
DK16N-PE (16mm2)

DK16N-PE (16mm2)

Giá:
61,800 đ
 
DK35H

DK35H

Giá: Call
 
DK35N (16mm2 - 100A)

DK35N (16mm2 - 100A)

Giá:
49,500 đ
 
DK50 (50mm2 - 150A)

DK50 (50mm2 - 150A)

Giá:
147,500 đ
 
DK95 (95mm2 - 230A)

DK95 (95mm2 - 230A)

Giá:
215,000 đ
 
DK150 (150mm2 - 275A)

DK150 (150mm2 - 275A)

Giá:
433,000 đ