CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN AN SƠN
Tất cả
Khuyến mãi
Bán chạy
Mới
DP2.5 (2.5mm2 - 20A)

DP2.5 (2.5mm2 - 20A)

Giá:
6,700 đ
 
DP4 (4mm2 - 30A)

DP4 (4mm2 - 30A)

Giá:
9,500 đ
 
DP6 (6mm2 - 40A)

DP6 (6mm2 - 40A)

Giá:
16,500 đ
 
DP10 (10mm2 - 60A)

DP10 (10mm2 - 60A)

Giá:
34,000 đ
 
DP16 (16mm2 - 82A)

DP16 (16mm2 - 82A)

Giá:
46,000 đ
 
DP2.5-TN (2.5mm2 - 20A)

DP2.5-TN (2.5mm2 - 20A)

Giá:
15,500 đ
 
DP2.5-TR (2.5mm2 - 20A)

DP2.5-TR (2.5mm2 - 20A)

Giá:
18,500 đ
 
DP2.5-PE (2.5mm2 - 600V)

DP2.5-PE (2.5mm2 - 600V)

Giá:
18,300 đ
 
DP4-PE (4mm2 - 600V)

DP4-PE (4mm2 - 600V)

Giá:
21,800 đ
 
DP6-PE (6mm2 - 600V)

DP6-PE (6mm2 - 600V)

Giá:
27,600 đ
 
DP10-PE (10mm2 - 600V)

DP10-PE (10mm2 - 600V)

Giá: Call
 
DPP1.5 (1.5mm2 - 15A)

DPP1.5 (1.5mm2 - 15A)

Giá: Call
 
DPP4-PV (4mm2 - 30A)

DPP4-PV (4mm2 - 30A)

Giá: Call
 
DPP4 (4mm2 - 30A)

DPP4 (4mm2 - 30A)

Giá: Call
 
DP1.5 (1.5mm2 - 15A)

DP1.5 (1.5mm2 - 15A)

Giá:
7,500 đ